menu
Diensten

Bodemanalyse

Voor de aanleg van de Bonte Berm gebruiken we Plant-bodemadvies. De Bonte Berm combineert bloei met natuurwaarde. Dit doen we door bloembollen én inheemse, bloeiende plantsoorten te gebruiken. De bollen en bloeiende planten beheren we ecologisch, als een onderhoudsvriendelijke vegetatie. In een vegetatie gedijen bloembollen en bloeiende planten alleen binnen een bepaalde bandbreedte van bodemparameters. Anders worden ze weggeconcurreerd door grassen of andere plantsoorten. Het is dus van belang om de bodem van de locatie in beeld te brengen.

Het Plant-bodemadvies onderzoekt relevante bodemeigenschappen voor de bloembollen en de bloeiende plantsoorten. Het Plant-bodemadvies combineert vervolgens de bodem-bevindingen met omgevingsfactoren, én groeiplaats-eisen van bloembollen en bloeiende plantsoorten. Zo blijkt welke bollen en bloeiende plantsoorten op de locatie passend zijn. Soms komt het Plant-bodemadvies ook met concrete, milieuvriendelijke maatregelen, voor meer bloei en biodiversiteit in de Bonte Berm. Vanuit de locatie en met respect voor het milieu, met meerwaarde voor mens en natuur. Zo draagt Plant-bodemadvies bij aan de doelen van de Bonte Berm.