menu
Diensten

Heem met bollen

Het Bonte Berm concept is een combinatie van Heem met bloembollen, hieronder staan alle eigenschappen van dit concept.

DE BLOEITIJD
Het ‘Bonte Berm’ concept bloeit van vroeg in het voorjaar tot ver in het najaar! Dit concept zorgt voor biodiversiteit in de stedelijke omgeving.

HET MENGSEL
Per project wordt een specifiek, op het gebied afgestemd mengsel samengesteld om een optimaal resultaat te behalen. Volgens de bewezen HEEM-methodiek wordt aan de hand van grondsoort, vochthuishouding, omgevingsinvloeden, floradistrict en specifieke projectdoelstellingen een kruidenmengsel samengesteld. Dit kruidenmengsel bestaat uit inheemse, autochtone soorten, waardoor een optimaal duurzame vegetatie ontstaat. Op basis van het kruidenmengsel wordt door JUB Holland een specifiek bollenmengsel samengesteld dat past bij de bloeitijd, omgevingsfactoren en het beheer. Het uiteindelijke doel is om een stabiele vegetatie te ontwikkelen met meerjarige soorten en verwilderingsbollen. Bij goed beheer houden deze soorten zichzelf in stand. Optimale beleving en meerwaarde voor de biodiversiteit zijn dan het resultaat!

DE BODEM
Een goede uitgangssituatie is van essentieel belang. Om die reden wordt het project altijd voor aanleg bezocht. Er wordt dan o.a. een bodemmonster genomen om te kunnen bepalen of, en zo ja welke bodemverbetering moet worden toegepast. Een ‘rustige’ bodem
zonder verstoring en ongewenste kruiden en grassen is een voorwaarde.

DE AANLEGPERIODE
Het najaar is de beste periode voor de aanleg van zowel bollen als heemvegetatie. Deze laatste kan zich dan optimaal ontwikkelen in het volgende groeiseizoen.

HET BEHEER
Een van de aangesloten partners beheert in hoofdlijnen het project en is verantwoordelijk voor de monitoring. Daarnaast is deze partner verantwoordelijk voor onderhoudswerkzaamheden als het verwijderen van storingskruiden, maaien en eventueel bijzaaien. Het maaimoment is afhankelijk van de vegetatie en moet elk jaar in dezelfde periode en op dezelfde wijze worden uitgevoerd. In de regel is dat één of twee keer per jaar.

GARANTIE
Als u kiest voor dit concept – inclusief monitoring, begeleiding en beheer – kiest u voor garantie op de ontwikkeling van de vegetatie. Hiermee garanderen wij dat er binnen drie tot vijf jaar na aanleg een stabiele vegetatie is ontwikkeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@bonteberm.nl