menu
Bonte Berm

Brengt seizoensbeleving

Wat brengt de bonte berm?
 

De Bonte Berm brengt kleur en biodiversiteit in zowel de stedelijke omgeving als in de buitengebieden. Door de combinatie van bloembollen met kruiden wordt er voor een langdurige periode kleur gegeven aan het openbaar groen. Daarnaast wordt de biodiversiteit vergroot door de vele verschillende soorten bloembollen en kruiden die worden toegepast. Een Bonte Berm is bijna overal toepasbaar, maar niet overal worden dezelfde soorten bloembollen en kruiden toegepast. Dit hangt sterk af van het floradistrict, de bodem, de hoeveelheid licht/schaduw en van de wensen van de opdrachtgever.
 

Stedelijke omgeving


Op sommige locaties wordt er gekozen om te werken met een heel kleurrijk bloembollenmengsel, bijvoorbeeld op A locaties in de bebouwde kom of aan een toegangsweg. Omwonende willen meer kleur in hun straat of wijk en hier wordt het mengsel dan op aangepast. Er worden hier vaker wat meer bloembollen per meter gebruikt en soorten die veel kleur geven maar toch ook goed terug komen.


Klik op bovenstaande afbeelding om voorbeelden van dit soort projecten te bekijken.

Buitengebieden


Niet op alle plekken is de locatie er naar om met een heel kleurrijk bloembollenmengsel te werken. Op sommige locaties in buitengebieden wordt er gekozen voor een rustiger beeld zowel qua bloembollen als kruiden. Door het gebruik van onder andere stinsen bloembollen, die zeer goed verwilderen, wordt er een natuurlijker beeld gecreëerd en de kruidenvegetatie wordt hier ook op aangepast.

Klik op bovenstaande afbeelding om voorbeelden van dit soort projecten te bekijken.