menu
Projecten stedelijke omgeving

Gemeente Beuningen - Wilhelminalaan

In het najaar van 2021 is er in samenwerking met de Ginkel Groep een Bonte Berm aangelegd in de gemeente Beuningen. De gemeente Beuningen is steeds meer bezig met het verhogen van de kwaliteit van het groen en de biodiversiteit. Dit project is een mooi voorbeeld wat betreft hoe belangrijk een bodemonderzoek is. Hieruit kwam namelijk naar voren dat het nodig was om de bodem extra te verschralen om de kruidenvegetatie te laten slagen. Er is op deze locatie maar liefst 300 kilogram aan suiker opgebracht in combinatie met een organische bodemverbeteraar.

De resultaten van het eerste groeiseizoen zijn positief te noemen. Zoals te zien op de foto's hebben alle fasen van de bloembollen het goed gedaan en voor de nodige kleurrijkheid gezorgd. De ontwikkeling van de kruidenvegetatie is wat langzamer op gang gekomen maar dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben. Omdat we hier te maken hebben met kleigrond is de kans op verruiging een stuk groter wat te kosten zou gaan van de intensiteit van de aanwezige soorten.

Wel zijn er vele rozetten waargenomen wat goede voorbode is voor de bloei van het volgende seizoen voor de kruiden, onder andere de volgende soorten zijn waargenomen; gewone pastinaak, wilde marjolein, wede en gewone brunel.

Wij kijken uit naar het volgende bloei-en groeiseizoen!