menu
Projecten stedelijke omgeving

Gemeente Breda - Ambachtenlaan

In de gemeente Breda is een Bonte Berm aangelegd in samenwerking met Van Helvoirt Groenprojecten. Een stuk gazon is hier omgevormd naar Bonte Berm met aan weerskanten een strook gazon vrij gehouden tot de stoep zodat er voor de vegetatie minder last is van eventuele honden die uitgelaten worden. De poep van honden kan zorgen tot een verrijking van de bodem wat weer een negatief gevolg is voor de bestaande kruidenvegetatie die juist gebaat is bij verschraling. Bij dit project is er dus duidelijk rekening mee gehouden!

Dit project is duidelijk een voorbeeld dat sommige projecten wat tijd nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen. Door het droge voorjaar hebben de crocussen het aan het begin lastig gehad waardoor er relatief veel kale plekken in de berm te zien waren. Maar zoals de foto's laten zien heeft de vegetatie zich daarna goed ontwikkeld en is er van de kale plekken geen sprake meer.

In de aanloop naar het volgende groeiseizoen zal er hopelijk iets meer water vallen waardoor de crocussen meer tot hun recht zullen komen, maar van kale plekken zal geen sprake meer zijn. Dit omdat de rozetten van de 2-jarige kruiden zich dan voldoende hebben ontwikkelt en de bodem verder bedekken. Mede hierdoor krijgen het gras en andere storingsonkruiden een stuk minder kans.