menu
Werkwijze van A tot Z
01
Locatie bezoek

Locatie bezoek

De mogelijke locatie voor de Bonte Berm wordt altijd van te voren bezocht, hier wordt gekeken naar; de geschiktheid van de locatie, of de grond ter plekke kan worden verwerkt, de hoeveelheid schaduw/zon, de kwaliteit van de bodem en de omgeving.
02
Eerste werkzaamheden

Eerste werkzaamheden

Als eerst wordt een stukje van de toplaag afgeschraapt door een kraan of minigraver. De vrij gekomen grond kan ter plekke worden verwerkt of naar een depot worden gebracht.
03
Planten van bloembollen

Planten van bloembollen

Als de toplaag er af is worden de bloembollen machinaal of handmatig aangebracht en wordt het perceel aangeharkt.
04
Rotorkopeggen

Rotorkopeggen

Voordat het perceel kan worden ingezaaid met de kruiden wordt eerst weer een klein gedeelte van de bovenlaag losgemaakt door middel van een rotorkopeg.
05
Inzaaien van kruiden

Inzaaien van kruiden

Nadat het bovenste stukje van de grond is losgemaakt wordt het op maat samengestelde kruidenmengsel ingezaaid. Dit mengsel bestaat uit 1-jarige, 2-jarige en meerjarige inheemse kruiden.
06
Plaatsing informatiebord

Plaatsing informatiebord

Om omwonende te informeren naar de positieve effecten van de Bonte Berm is het mogelijk om een informatiebord te laten plaatsen. Hierop staan verschillende illustraties van bloembollen, kruiden en insecten die je tegen kunt komen in de berm.
07

Resultaat

Na het planten van de bloembollen en het zaaien van de kruiden is het wachten tot februari tot dat de eerste crocussen zich laten zien, vervolgens komen de narcissen met de botanische tulpjes, hierna de alliums en camassia's en tot slot de kruiden. Dit alles zorgt voor een bloeitijd van ongeveer 8 maanden!
08
Monitoring

Monitoring

Binnen het concept valt ook het monitoren van de vegetatie, afhankelijk van de opdracht wordt er tussen de 3 en 5 jaar lang gemonitord. Hierbij zal de vegetatie in de gaten gehouden worden en de bijgestuurd waar nodig. Ook ontvangt de opdrachtgever een verslag waarin alle bevindingen worden vermeld.
09
Maaien

Maaien

Een Bonte Berm hoeft maar 1x per jaar gemaaid te worden! Dit gebeurd altijd tegen het einde van het jaar als de temperatuur onder de 10 graden is. Doordat er maar 1x per jaar gemaaid hoeft te worden kunnen er een hoop kosten worden bespaard en is er genoeg voedsel gedurende de bloei voor bijen, vlinders en andere insecten.
10
Garantie

Garantie

Als u kiest voor dit concept – inclusief monitoring, begeleiding en beheer – kiest u voor garantie op de ontwikkeling van de vegetatie. Hiermee garanderen wij dat er binnen drie tot vijf jaar na aanleg een stabiele vegetatie is ontwikkeld.